Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

 • This message contains blocked images.
  or
  Thơ Mậu Binh / The Unorthodox Poetry 1Translated by Ngo Dinh Chuong
   
  01. Hóa Thú 


  Hãy tưởng tượng Băng Đát
  Là Hà Nội quê ta
  Trong nỗi đau tan nát
  Sẽ thấy lòng nở hoạ

  Những Nguyễn Văn Hút Sen
  Mang dã tâm thú vật
  Máu Ku-ết Cao Miên
  Xương dân lành chồng chất.

  Những con người hóa thú
  Chúng nhân danh bạo tàn
  Chúng mơ làm bạo chúa
  Khiến sông núi điêu tàn.

  Phi đạn cười sấm sét
  Thảm bom trải đỏ rừng
  Đạn giăng ngàn lưới thép
  Sông máu chẩy không ngừng.

  Những cánh thần ưng đỏ
  Đã chở hồn ta theo
  Mỗi chuỗi bom rền nổ
  Nghìn hân hoan tiêu điềụ

  MB/TĐ/15
   
  01. The Animal-Men

  Let's suppose Baghdad
  As Ha Noi of our homeland
  We should have been terribly sad
  But happy; in the end

  Those Nguyen Van-Hussein's
  Having the instinct of beasts
  In Kuwait- Cambodia's invasions
  No feelings for innocent deaths

  They are the Animal-Men
  Disposing their cruelness
  Imposing their tyrant's reigns
  And their countries became ruinous

  Missiles had thundered the sky
  The landscapes reddened by bomb-carpets
  Bullet nets constantly flied
  The blood-letting seemed endless

  Following heroic steel eagles
  I kept my fingers crossed
  At every bombing; my conscience
  Knowing their sufferings; a thousand hopes

  English version by Ngo Dinh Chuong
   
  02. Cải Biến 
  Máy kia đang chạy bằng xăng
  Sửa thành máy chạy điện năng ích gì
  Đảng khoe cải biến tân kỳ
  Đang từ tiến hoá trở về bán khaị

  Đảng cao trí tuệ thật tài
  Xe hơi giờ chạy dài dài bằng than.

  maubinh
  MB/TĐ/8
  02. The Renovations

  That machine has been run by gasoline
  Why the need to change for electricity
  The Communists have been bragging about the innovation
  As the country's development moves backwardly

  Lo and behold! The wise Party should get a high score
  For automobiles run by charcoal.

  English version by Ngo Dinh Chuong
   
  03. Đì 

  Em đì, đời chỉ xanh xao
  Đảng đì đời mạt, mòn lao, rỉ cùm.

  maubinh
  MB/TĐ/8
  03. The Punishment
  Your lover girl can only make your life blue
  But the Party can make you miserable, deteriorating,
  bruised.

  English version by Ngo Dinh Chuong

   
  04. VẪN CANH BẠC BỊP 

  Thằng Tín có cái quạt lông
  Trăm thằng điếu đóm bu trong bu ngoài
  Còn chưa rõ hắn là ai
  Trăm thằng đón gió bu ngoài bu trong.

  Rõ ràng Bùi Tín lộn sòng
  Đảng ta giả bộ mích lòng làm duyên
  Lời qua tiếng lại rẻ tiền
  Cùng người một hội một thuyền đâu xạ

  Cháy tiêu tên Bách gà nhà
  Lại rơi mặt nạ tướng Trà bé gan.
  Đảng dùng tên Tín điếm đàng
  Mượn màu son phấn diễn màn ly thân.

  Nếu như sự thật dăm phần
  Đảng cum Tín lại, Đảng dần ứ hơị
  Tốt đen, Tín hạ kết đôi
  Đảng chui tốt đỏ vỗ đùi vờ than.

  Thằng Tín có cái quạt nan
  Trăm thằng khiêng võng che tàn chạy theo
  Buồn thay trong đám cá kèo
  Có bầy khoa bảng bọt bèo hám danh.

  maubinh
  MB/TĐ/9
  04. Another Shell Game 
  Boy Tin has a feather fan
  Hundreds of ass-kissers have tried to acquaint
  Yet nobody know who he is
  Hundreds of opportunists have tried to please

  Bui Tin is obviously playing tricky cards
  While his Party is pretending to charge
  Cheap rhetoric barrages thrown back and forth
  Acts of people of the same class

  Bach, the accomplice, got burned on the scheme
  General Tra turned out not to be daring
  The Party has only employed swindler boy Tin
  An actor in this separation scene

  If it were a sort of breaking-away
  Boy Tin's comrades would've have had him pay
  Rather they let him boast
  Concealing bloody long arms, they bay

  Boy Tin has a bamboo fan
  Hundreds of hammock and umbrella bearers attend
  So sadly, there are among those jerks
  Some academic Alice-in-Wonderland politicians.

  English version by Ngo Dinh Chuong
  05. Sẩm Xoan 

  Chủ tịch nói ngược nói xuôi
  Đảng viên nhai lại dựa hơi nói mò
  Lái trâu luận với lái bò
  So đo từng phút, nhưng giờ bỏ qua
  Tiến trình hội nghị Đảng ta
  Sẩm xoan tuồng cũ đồng ca rẻ tiền.

  maubinh
  MB/TÐ/12
   
  05. Dull Performers
  The Chairman's making an ambiguous speech
  Knowing not what it means, every cadres rote and
  repeat
  Buffalo traders are debating cow traders
  Even fighting for time allotments on the agenda

  The usual process of a Communist Party congress
  Where dull performers play the same old cheap sets

  English version by Ngo Dinh Chuong
   
  06. May Rủi 

  Đời thường may ít rủi nhiều
  Thằng giầu tróc vẩy thằng nghèo lọi xương
  Đảng ta bị gậy khẩn trương
  Chia nhau lạy đủ mười phương vẫn nghèọ

  maubinh
  MB/TÐ/12
  06. Good and Bad Lucks
  There many more bad than good lucks in life
  And some are very rich and some are truly deprived
  Communist beggars have urgently pleaded
  Around the world, but their lots are forever dire

  English version by Ngo Dinh Chuong
  07. Stereo 

  Đảng khoe hệ thống phối âm
  Khuếch thanh siêu việt tối tân nhất đời
  Bác Đảng nói dẫu nặng mùi
  Hàng trăm lỗ miệng đồng thời nhái theọ

  maubinh
  MB/TĐ/17
  07. Stereo
  The Party has boasted about its stereo
  The most modern system in the world
  Actually, they're spreading stinky propagandas
  By hundreds of mouthpieces of what was sold.

  English version by Ngo Dinh Chuong
   
  08. Bản Chất - Hiện tượng 
  Tham ô là hiện tượng sai
  Đảng rằng bản chất đúng hoài ngàn năm
  Đảng ngu sẽ đúng một lần
  Nếu đem hai thứ tới gần nhau hơn.

  maubinh
  MB/TĐ/17
  08. The Essence - The Phenomenon
  The corruption is an aberrant phenomenon
  The essence of communism is forever impeccable
  That stupid Party's line would be more honest
  Once saying, the phenomenon is aligned with the
  essence

  English version by Ngo Dinh Chuong
   
  09. Triệu Thằng Ăn Cắp 

  Xã viên ăn cắp củ khoai
  Đội viên ăn cắp một vài ký phân
  Huyện ủy ăn cắp cái cân
  Tỉnh ủy trộm gỗ thủy lâm xây nhà

  Bộ đội ăn cắp quân xa
  Công an ăn cắp thịt da tội tù
  Pháp đình cưỡng lý đoạt từ
  Hiến Pháp đánh cắp tự do nhân quyền

  Nhà băng ăn cắp bạc tiền
  Nhà trường ăn cắp niềm tin nhi đồng
  Tướng lãnh ăn cắp chiến công
  Nhà thương ăn cắp tấm lòng lương y

  Bác Hồ chính kẻ đạo thi
  Triệu thằng ăn cắp còn chi giống nòi ?

  maubinh
  MB/TD/19

  09. Millions of Crooks
  Co-op members steal sweet potatoes
  Organization members steal fertilizers in kilos
  District party committee Secretaries steal scales
  Province party committee Secretaries steal
  house-building forest timbers.

  Soldiers steal military cars
  Public security agents steal fleshes and skins of prisoners
  Public courts steal justices in trials
  Their constitution steals peoplés freedom and human rights

  Banks steal deposited funds
  Schools steal the children's sense of confidence
  Generals steal feats of arms
  Hospitals steal the heart of life-saving

  Chairman Ho is the gang leader
  The country is broke for he has millions of followers.

  English version by Ngo Dinh Chuong
   

  10. Lưỡi Không Xương 

  Chửi toang me Mỹ, me Tây
  Bây giờ Đảng lại khoanh tay bẩm bà
  Chỉ vì mấy miếng đô la
  Không xương lưỡi Đảng thò ra thụt vàọ
  Dài hơi nịnh hót kiều bào
  Bao giờ Đảng lại ồn ào chửi toang.

  Tráo trâng, thiển cận, tham lam
  Đảng từng bêu riếu Việt Nam ngàn lần.

  maubinh
  MB/TÐ/20

   
  10. The Art of tongue
  Having loudly called refugees dames of
  Americans,French
  Now humbly ađressing: Dear Madams
  For the sake of attracting dollars
  "The Art of tongue" is a Partýs technique of
  propaganda
  Although they go an extra mile to flatter expatriates
  Whód know when they turn around to forsake
  Devious, short-sighted, greedy
  A thousandfold the Vietnamese Communists have degraded the countrỵ

  English version by Ngo Dinh Chuong
   
   


  Hoan Dang
  hahuyenchi@aol.com
Với Bích Xuân 110803 Siliconband
 
1301.
Cây lê Tàu cả ngàn trái em ơi! Chùm trái chín la đà trên luống sỏi. Quý Hương nhắc anh trẩy bớt, cho nhánh cây đỡ mỏi. (Nhánh đời anh còn trĩu nặng ngàn cân. Ở nhớ quê xa. Ở hắt hiu gần. Hai chữ đồng bào loãng như nước lã. Nói gì hai tiếng đồng hương?) Nghĩ tới tuổi thơ anh, nghèo đói thảm thương. Nên để mặc trái sum suê nuôi quạ, béo chồn. Mong trẻ nít ghé thăm tha hồ bẻ trái.
(Ha Huyen Chi)
 
The Asian pear tree bears a profusion of fruits, darling. The cluster of ripened fruits dangles near the pebble path. Quy Huong reminded me to prune off some, to relieve the branches, like the multiple arms still weighing on my life. Nostalgia of the distant country. Bitterness of close encounters. Who are our next of kin in the community? Virtual countrymen and women so far away. Thinking of my poor and deprived childhood, I left the luscious fruits on the tree, to feed crows and foxes. Perhaps neighboring kids will pick them at will.
(Bao Ngoc)
 
1302.
Tử Cấm Thành, nơi dâm loạn có thừa
Thái Tử, tằng tịu cùng vợ vua
Hoàng Đế, với con dâu hành lạc
Mẹ giết con, giết anh em, bè bạn
Lãnh cung cải tạo mút mùa
Hoàng hậu con sen, tể tướng gia nô
Trên long sàng ngự phê quốc sách
Khác chi Việt cộng bây giờ?
(Ha Huyen Chi)
 
1303.
Em tặng cho ta cổng tam quan rêu phủ
Nhớ đình làng cột mít sơn then
Nhớ giếng chùa, nhớ cây đa cổ thụ
Che rợp tuổi thơ bom đạn, nghèo hèn.
(Ha Huyen Chi)
 
You give me the mossy tripartite gate
I recall the village temple with its columns
The pagoda well, the secular banyan-tree
Providing shade during my childhood amid guns.
(Bao Ngoc)
 
1304.
Ðêm ngó chùm sao lạnh
Thương về Laguna
Nhớ vươn dài đôi cánh
Miền hạnh phúc ngoài ta.
(Ha Huyen Chi)
 
1305.
Ta sẽ vì em gồng mình chịu trận
Có đáng gì đâu ganh ghét đời thường
Em hãy vì ta bỏ quên thù hận
Đi tiếp đoạn đường đầy nỗi oan ương.
(Ha Huyen Chi)
 
For you, I will bear the hard blows
Dropping others' envious thinking
For me, ignore the sharp stings
Obstacles line our road ahead.
(Binh Nhung)
 
1306.
Từ trong phiền muộn ngó lung
Thấy đời lãng nhách trôi trong muộn màng.
(Ha Huyen Chi)
 
1307.
May mỗi đứa lùi nhau một bước
Sóng ngặt gì rồi cũng lướt qua
Lại nghiêng ngả những chiều sông nước
Vẫn ướt mèm dù chẳng phong ba.
(Ha Huyen Chi)
 
Luckily, we back out one step in time
The perilous surf has subsided
In our arms we relish afternoons in bliss
Wet with love in non-stormy weather.
(Bao Ngoc)
 
1308.
Tuyết rất mỏng, trời Denver rực nắng
Tình người nồng thắm hơi men
Chưa cạn ly vui, người vội rót đầy thêm
Ðời lữ thứ bớt lạnh lùng đơn lẻ
Chào Denver, phút chia tay chẳng dễ
Chào Denver, ta hẹn sẽ quay lui
Gặp nhau đây là vận nước, cơ trời
Ta để lại mảnh hồn say với nhớ.
(Ha Huyen Chi)
 
1309.
Mê thơ đừng nhé mê người
Dặn em thế đó mà rồi em quên
Gặp em, đừng có mê  em
Ngựa rừng si dại lại quen lối rừng. 
(Ha Huyen Chi)
 
Passion for poetry is not love for the poet
I keep telling you to no avail
Don't I ever succumb to your charm?
Alas, the wild horse blindly follows its trail. .
(Binh Nhung)
 
1310.
Trong tức tưởi nhục nhằn không thể nói
Ta xa quê như một kẻ xa đời.
(Ha Huyen Chi)
 
1311.
Bầy chồn khó thương vô cùng tinh quái. (Như Bác Ðảng bách hại nhân dân, mà vẫn trẹo hàm cao giọng vì nhân dân.) Chồn lẻn vào hồ cá tìm ăn. (Quây lưới ni-lông cũng chẳng thể ngăn). Chúng lục lọi bắt từng con cá một. Chúng đánh vảy, móc gan, mổ ruột. Ðể lại hiện trường máu chảy, xương phơi. Ðáng buồn hơn là đám thủy trúc, thủy lan, hoa súng, bị giập gãy tả tơi. Cảnh tang thương như vừa qua cơn quốc nạn. (Như ai vừa bóp vỡ hồn tôi. Như da thịt còn tấy nhiều miểng đạn.)
(Ha Huyen Chi)
 
The pack of unwelcome foxes is so shrewd, like the Party ruining the people, using repeated slogans for betterment. They fend their way to the fish pond. Despite the acrylic net, they cunningly pry and catch every fish. Scaling, disemboweling, leaving a carnage on the scene. Most pitiful are water reeds, aquatic orchids and water lilies damaged during the ransack. Reminding of the country after upheaval. Like a hand crushing my soul, and pieces of shrapnel protruding under the skin.
(Bao Ngoc)
 
1312.
Cứ lòng đại lượng, đại hiền
Anh như ngựa chứng đã quen đông đoài
Thề yêu em hết kiếp mai
Thần linh, quỷ dữ hai vai chứng giùm.
(Ha Huyen Chi)
 
1312.
Tháng Tám buồn thao thức
Em thầm gọi tên anh
Anh cũng hồn ray rứt 
Nhớ giọt đàn mưa xanh.
(Ha Huyen Chi)
 
In the August white night
You softly murmur my name
My soul is unrested
Replaying the music and rain.
(Binh Nhung)
 
1314.
Sởn mình khi thấy em ghen
Nghẹn ngào gỗ đá lăn triền dốc đau
Giận rồi vàng cũng như thau
Lại nghe tan tác bể dâu trong buồn.

(Ha Huyen Chi)
 

Chân Dung Nhà Thơ NGƯNG THU

 • TỰ KHÚC HẠ 


  Màu phượng cháy loang một trời phố hạ
  ta nghiêng vần mơ nhả sợi thơ bay 
  ngăn tim đỏ hực hừng cơn mê đắm 
  lời sóng vùi hạt cát cuộn miền say.

  Nắng hạ chảy quanh triền đời mê muội
  màu đông xa nhớ rét giữa trưa nồng
  con nước lớn về qua mùa chửng lại
  dáng mẹ quê tiếc ngọn lúa đương đòng.

  Có chút luyến chút thương và chút nhớ
  cũng đành thôi, đời đâu có chi mà
  loanh quanh mãi đường về cơn mưa nắng
  cuối chiều rồi hoàng hôn đã phôi pha.

  NGƯNG THU

  CHIỀU KHÔNG ANH BỖNG NHỚ

  Hôm bỗng chợt nhớ anh chiều ngưng nắng
  Gió bâng quơ buồn theo tiếng ve sầu
  Trời tháng tư xanh trong như tuổi ngọc
  Giữa bộn bề thu vắng nắng phai mau.

  Hôm bỗng chợt nhớ anh buồn chi lạ
  Những niềm thương từng chốn kín dậy màu
  Xưa rất khẽ và nay tình rất khẽ
  Anh nhẹ nhàng như từng đã trong nhau.

  Hôm bỗng chợt nhớ anh em muốn khóc
  Bến vắng đò con nước chẳng buồn trôi
  Chiều Hạ vàng nghe khúc hát xa xôi
  Anh không lại mặc gió vờn tóc rối.

  Hôm bỗng chợt nhớ anh lòng tự hỏi
  Phố không mùa phố vắng lắm hay không?
  Chiều không anh đường mơ nhuốm sắc đông
  Mùa đi mãi phố đèn vàng hiu hắt.

  Hôm bỗng chợt nhớ anh lòng quay quắt
  Những con đường in dấu bước chân quen
  Chiều mây vỡ cơn mưa oà nỗi nhớ
  Thánh thót giọt buồn hay tiếng lòng em ?

  NGÀY ĐI TRÊN CHÙM PHƯỢNG VỸ

  Ngày đi trên chùm phượng vỹ
  Sắc hồng rực thắm đường quen
  Anh về ngọt trong hương vị
  Môi mềm một thuở khó quên.

  Mùa không đợi chờ, mùa lên
  Cánh chuồn Kim va vách gió
  Hạ về ngang qua phố đỏ
  Thoắt mơ bóng đã tàn ngày.

  Đêm mưa nỗi niềm trôi lạc
  Rong rêu buồn phủ lối dày
  Mối tình tưởng như mãi mãi
  Cũng rồi hoá gió xa bay.

  Tháng ba mặt trời đỏ tấy
  Màu xuân như đã rất xưa
  Cánh phù dung hờn số kiếp
  Đoạn đành rũ tóc chiều mưa.

  Tháng ba ngày đi như vừa...
  Khóc ai trên từng kỉ niệm
  Cung đàn ve ngân nát phím
  Đợi chờ đâu tháng tư ngoan.

  NGƯNG THU

  KHI EM NGHĨ VỀ ANH
  Khi em nghĩ về anh
  người đàn ông có trái tim cháy bỏng
  như nắng ấm ngày đông len vào em thổi bùng khát vọng
  nung nấu một thời xuân...
  Phía cuối đường chiều hoàng hôn vẫn bâng khuâng
  vệt nắng loang, chảy vào thương nhớ
  yêu quá quê hương, em ước mình làm cánh chim én nhỏ
  chắp cánh vần thơ, chao liệng vút chân trời.
  Khi em nghĩ về anh và cả khi em nghĩ về cuộc đời
  em đều nghe như có dòng sông bốn mùa xanh mát
  dẫu cuộc đời cuốn anh đi như những cơn lốc ngày nóng khát
  anh vẫn hướng về em...đồng thơ ngát hương tình.
  Khi em nghĩ về anh và cả khi nghĩ về những đứa con bé nhỏ của chúng mình
  niềm hạnh phúc chợt tràn dâng trong lòng. Ôi! bình yên quá đỗi
  khi hàng cây đứng im nghe đời bước ngang rất vội
  em lại muốn đan một lưới thơ tình vây kín trái tim anh.
  NGƯNG THU
  NƠI SÂU LẮNG ĐẠI NGÀN
  Chiều nghiêng nghiêng
  khúc đại ngàn chênh vênh con dốc đứng
  mảnh thuyền trăng neo lờ lững thiên hà
  tiếng suối vô tình chót vót đỉnh chuông xa
  lời thâm sâu cội nguồn hun hút.
  Tiếng chim chơrao giữa trời lảnh lót
  huyễn hoặc đêm
  dáng phù điêu chìm vách gió lặng thầm
  câu kinh mặc trầm từ phía trăm năm
  bất ngờ hiện hữu.
  Đêm trót phải lòng với hư không huyền diệu
  mây trót phải lòng bức chân dung nguyệt khuyết
  vệt thẩm vùng kí ức thâm căn
  quyện thành nỗi nhớ di căn.
  Nỗi buồn lên men ngấm say hồn dạ lữ
  tự khúc đông ập oà
  buốt trắng vực mê
  một khoảng vắng bồng bềnh nỗi nhớ không tên
  lời đại ngàn ngút ngắt mông mênh.
  NGƯNG THU

  TÌM ANH VẠT NẮNG CHAO NGHIÊNG
  Em tìm anh chiều vạt nắng chao nghiêng
  thuở gió đồng chiêm thổi hồn nhiên
  anh phơi luống tóc vừa qua suối
  lặn ngụp dòng sâu vớt nắng chìm.
  Nắng chìm từ lúc em mê mãi
  mắt môi đắm đuối bận hôn người
  vừa như chiếc lá từ kí ức
  nhuộm màu thu bạc đến mấy mươi.
  Phải chăng yêu quá màu hoài niệm
  đau vùi mấy thuở gió qua đêm
  sương khua thành khúc ru tình tự
  khiến anh từ dạo đó yêu em.
  Cầu vồng bảy sắc trêu ngươi đứng
  sợi nắng sợi mưa díu dan nhau
  ừ nhỉ ! tình đời như đá núi ?
  ngàn thu mãi miết ngóng giang đầu.

  Giang đầu còn sóng xao bờ cũ?
  em về đưa tiễn bước thời gian
  hàng dương cong đắm từ thiên kỉ?
  hạt cát trầm lăn phía sóng ngàn.
  NGƯNG THU

Chân Dung Nhà Văn LÂM BÍCH THỦY


Xuân  Khai
                               NHỮNG CON CHIM GIÀ


                                                   Có mùa đông, hay không nên có
những con chim già.

  Một ngày giữa tháng chạp, sương rơi nhiều quá. Khắp con đàng tôi đi qua, những quán trọ đều bỏ trống. Đã bao lâu tôi muốn tìm một chút trăng cũng như đã bao ngày tôi muốn tìm một chút ngọ, lòng tôi chỉ thêm sự bất mãn. Cây, thì vẫn xanh và đóng chặt trên những sườn đồi ướt lướt mướt, không dám nhìn những lối thẳng vắng tanh, như choàng ấp nhau chịu lạnh.

Chiếc xe bò chở rơm mà tôi đã quen với những tiếng rít ghê rởn, đã bỏ tôi đi rồi, đi vào một thôn, một xóm, một làng nào xa lắc, xa lơ vì thế, chiều nay tôi vào nghỉ, chỉ một mình trong gian quán trống trơn này.

   Tôi đốt lửa lên sưởi, như đốt những xác mùa thu rụng tấp trong lều, khốn nạn, ngọn lửa của tôi, của mùa đông lạnh này, ốm quá! Màu đỏ thích mắt, tuy thế, cũng cháy, cũng nổ ròn rã như xa xăm đem về những buổi đầy sao ở trên trời, và đầy bàn tay ở quanh tôi. Nhưng một chốc, bao nhiêu nhớ nhung đều đi lạc vào lãng quên. Bấy giờ, hồn đang uể oải bơi ngập trong hoang liêu tràn trề, cũng như than đang lạnh lùng ở giữa một không gian của chết.

   Bỗng nhiên tôi nhìn ra bể lá. Xanh, xào xạc, xanh, rào rạc, xanh tan tác, những màu xanh lạnh lùng rải quanh tôi, như vẽ lấy một thế giới lý tưởng nào đây. Ngày tàn lắm rồi, chiều đã như một bệnh nhân gần tắt thở, mà từ cao, sương rơi nhiều thêm. Bao nhiêu hố sâu bao bọc xung quanh rừng đều trưng lên một bể nước rừng rưng chìm, rồi lại run run bốc, một bể hơi đá khí trắng đục như sữa, khí xanh sắt lại như một thứ nước men.  Những giọt nước đọng lại lâu lắm, cứ chuyển từng bậc cấp lá mà rơi mãi xuống, vang lên đều đều cả một thứ tiếng buồn lờ mờ như bí ẩn xây nên những địu mơ êm, những lời cầu xin buồn mà tôi thường được nghe những chiều qua nhà thờ Thiên Chúa. Trời ơi, tôi đang lạc trong một đêm nôel, trong một Chiều Mô, trong một Tiễn Vong.

 Ngồi lâu quá mà buồn cũng chưa phai, nỗi buồn đục nát hồn tôi như một con sâu đang cắn dần một quả chin. Tự nhiên một cơn gió, lạ lùng cho cơn gió, xao qua, những tiếng chim vang dậy. Tôi tưởng ngay đến những con chim già; và đây là tưởng mong của hồn tôi, một hồn khắc khoải.

Chân Dung Nhà Thơ YẾN LAN

Nhà văn Nguyễn Khôi :
Trong “Bàn Thành Tứ Hữu” có lẽ Yến Lan “thi tài” không phải là nhất, nhưng đọc thơ ông cũng như cảm về Đời của ông thì Nguyễn Khôi thấy là Đẹp nhất (không điên như HMT, không cao ngạo, tráo trở, cá nhân như “X”, không nho, cổ điển như “Y” … ở Yến Lan: dịu, thơ mộng, dễ thương, dễ đồng cảm hơn “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” là vậy! Đọc Tế Hanh nhớ câu “Tôi con đường nhỏ chạy lang thang” còn Yến Lan là “…thuyền không ngồi đợi khách” nó huyền diệu vô cùng. Đời rồi tất cả = 0 chỉ còn lại chút tình thơ là hết….

CHÙM THƠ YẾN LAN                  Dặn vợ

Bà bảy mươi rồi, tôi bảy ba
Trời còn tặng thọ để xa hoa
Bấy lâu ky cốp giờ chung giữ
Giữ chút lương tri để dưỡng già

Vững bước

Cố gắng vươn lên nống bước lùi
Ngày thường hữu sự sống càng vui
Văn chương thường vốn ưa lưu biệt
Những muốn mang lên góp sổ trời
                           14/8/1998
Tin tưởng

Lần trước thăm em đậu mới lên giàn
Lần này đậu đã sai oằn trước gió
Anh không kịp ngắm hoa vàng đậu nở
Vẫn tin em kết đậu đất khô cằn

Sức mạnh

Một bàn tay xỉa xói đưa ra
Riêng ngón trỏ chỉ vào đối tượng
Cái sức mạnh nâng bàn tay thẳng vững
Chính được truyền từ bốn ngón đang co

Nhường

Cũng lên tuổi lão, có nhường ai
Nhường chỗ in thơ, ch gửi bài
Nhường bậc gếch chân lưng ghế tựa
Nhường đường quét sẳn khỏi vương gai

Ngây thơ

Hai con chim nhỏ rủ ăn dưng
Thằng bé chăn trâu bắt bỏ lồng
Suốt sáng chim anh gào nhớ mẹ
Chim em nhìn thích cẳng đeo vòng
                                                    13/2/1998

Nghỉ hưu

Vun đất về hưu ở với em
Trồng lê với lựu nhánh treo chim
Võng đưa thế giới nhiều tin tức
Chuyện lạ trên đời mặt sức xem
        04/7/1998

Nhà lạnh

Mới đây trung thu đã đại hàng
Dế kêu nhà lạnh khắp ba gian
Cảm thương khóm cúc chồi đâm muộn
Hứng trọn mùa sương mấy đóa tàn


Nợ

Nhà không vườn, không gác, không sân
Tôi nợ đời rau trái tôi ăn
Nợ hàng xóm trưa hè bóng mát
Nợ em cài bên cửa một vầng trăng
                                                    Hè thu 1989      

Không hẹn

Kèn thổi làm chi trống thúc chi
Đời thêm nhiễu loạn phút ra đi
Biết rằng đến đó là vô vọng
Ai có chờ ai chẳng hẹn ai                       
   27/6/1997

Khát thèm

 Trong cơn đau, anh càng rõ tình em
 Đắng thuốc thành mật thoa, xót giường thành
                                                       nhiễu lụa
 Từ bấy đến nay anh bỗng khát thêm
 Nếu được ốm, anh còn ốm nữa.

               
Không đèn

Mấy đêm thị trấn chẳng lên đèn
Ngõ cụt mưa dầm tối nhá nhem
Muốn giở liêu trai ra đọc lại
Sợ nhầm cột liễu tượng hình em.
 

Hàng Mã

Bày ra bạc khối với tiền phong
Rồi nắm tro đen gió cuộn vòng
Thế giới bên kia mà chợ búa
Đồng tiền đâu dễ góp tiêu chung